30Μαΐ
2016
0
μια θετική συμπεριφορά του παιδιού

Πως ενισχύουμε την θετική συμπεριφορά ενός παιδιού?

Πώς θα μπορούσαμε άραγε να ενισχύσουμε μια θετική συμπεριφορά του παιδιού μας? Π.χ. να πλύνει τα δόντια του, να διαβάσει τα μαθήματα του ή ακόμα και να πάει στην τουαλέτα? Με τον όρο ενίσχυση εννοούμε οποιοδήποτε επακόλουθο μιας συμπεριφοράς που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης της συμπεριφοράς αυτής. Η θετική ενίσχυση θα […]