Ο Ναυτίλος συνεργάζεται σε τακτική βάση με παιδοψυχολόγο ο οποίος παρακολουθεί σε διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά και συζητά με τους γονείς για τα τυχόν προβλήματα.
Ο ρόλος του είναι κυρίαρχα συμβουλευτικός, δίνοντας χρήσιμες οδηγίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας!!!