04Φεβ
2020
0

Μουσείο λαϊκής τέχνης

Πώς καλλιεργούσαν τη γη τα παλιά χρόνια; Πώς το σταφύλι γινόταν κρασί και πώς το στάρι ψωμί; Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης είδαμε σκεύη πήλινα, κεραμικά και πέτρινα, κηροπλαστεία, ζυγαριά και καπελοστάσιο, μάθαμε για τον αργαλειό, αλλά και για την τέχνη του μαραγκού.
Page 1 of 2