30Μαΐ
2016
0
μια θετική συμπεριφορά του παιδιού

Πως ενισχύουμε την θετική συμπεριφορά ενός παιδιού?

Πώς θα μπορούσαμε άραγε να ενισχύσουμε μια θετική συμπεριφορά του παιδιού μας? Π.χ. να πλύνει τα δόντια του, να διαβάσει τα μαθήματα του ή ακόμα και να πάει στην τουαλέτα? Με τον όρο ενίσχυση εννοούμε οποιοδήποτε επακόλουθο μιας συμπεριφοράς που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης της συμπεριφοράς αυτής. Η θετική ενίσχυση θα […]

12Μαΐ
2016
0
Ναυτίλος - Αρνητική συμπεριφορά των παιδιών

Πως περιορίζουμε την αρνητική συμπεριφορά των παιδιών.

Μια από τις συνηθισμένες μεθόδους που ακολουθούμε για να πειθαρχήσουμε τα παιδιά, είναι να τα αμείβουμε όταν υπακούουν και να τα τιμωρούμε όταν δείχνουν ανυπακοή. Ωστόσο, όταν «τιμωρούμε» ένα παιδί, συνήθως παρασυρόμαστε από συναισθήματα θυμού με αποτέλεσμα: να μειώνουμε ή να προσβάλλουμε το παιδί, στο οποίο αναπτύσσονται συναισθήματα ντροπής, θλίψης, φόβου ή θυμού, να εστιάζουμε […]