Ρομποτική Ναυτίλος

Σε συνεργασία με το STEM & ARTS διδάσκεται στο σχολείο μας ρομποτική.

Η Ρομποτική στην Προσχολική Εκπαίδευση έχει σκοπό την ανάπτυξη της μηχανολογικής σκέψης του παιδιού και την κατανόηση των λειτουργιών του κόσμου που το περιβάλλει. Η μηχανολογική σκέψη αφορά στο συνδυασμό υλικών πόρων και ιδεών για τη δημιουργία μιας συσκευής που είναι καινοτόμα και χρήσιμη για το άτομο και την κοινωνία.

Για να αναπτύξει τη μηχανολογική του σκέψη, το παιδί χρησιμοποιεί τουβλάκια για να κατασκευάσει απλές μηχανές με γρανάζια. Τις πρώτες δυο εβδομάδες ακολουθεί έτοιμες οδηγίες από tablet ενώ τις επόμενες συνδυάζει τις προηγούμενες κατασκευές με δικές του ιδέες για να λύσει προβλήματα που του τίθενται από τον εκπαιδευτικό.

Μαθαίνει επίσης να τροποποιεί τις εντολές ενός προγράμματος στο tablet για να κινήσει το ρομποτικό όχημα με τον τρόπο που ζητείται. Σταδιακά οι κινήσεις του οχήματος γίνονται πιο πολύπλοκες και ακολουθεί εκμάθηση χρήσης αισθητήρων απόστασης για την αυτοματοποίηση συγκεκριμένων επιθυμητών κινήσεων.

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας!!!