15Οκτ
2019
0

Στερεά σχήματα και σχήματα στην τέχνη

Κύβος ή πυραμίδα; Κύλινδρος ή ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο; Μαθαίνοντας τα σχήματα..