13Φεβ
2020
0

Καιρικά φαινόμενα

Τι καιρό θα κάνει αύριο; Πώς ξέρουμε να κάνουμε πρόγνωση και να ενημερώνουμε τον κόσμο με το Δελτίο Καιρού;
Μαθαίνοντας την επιστήμη και το χώρο των μετεωρολόγων!