Παιδικός Σταθμός Ναυτίλος

Τα παιδιά αποκτούν ευχέρεια στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, χωρίς κόπο. Στην προσχολική ηλικία, αφού δεν ασχολούνται τα παιδιά με ανάγνωση και γραφή τόσο, εστιάζεται προφανώς η προσοχή στην ομιλία και την κατανόηση της γλώσσας, που τελικά είναι και η ουσία της εκάστοτε γλώσσας.
Επίσης, αφού δεν υπάρχει το αίσθημα της ντροπής, τα παιδιά αποκτούν με εξαιρετική προφορά, μέσα από τις βιωματικές εργασίες.
Τα τραγούδια, τα παιχνίδια, οι χειροτεχνίες, οι ιστορίες, οι συνήθειες, η νοοτροπία, τα ήθη και τα έθιμα, μεταφέρονται στα παιδιά από εκπαιδευμένο παιδαγωγό και έτσι πετυχαίνουμε να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παιδιά τη γλώσσα, αποκομίζοντας μία θετική πρώτη εντύπωση, ώστε να χτίσουν μία ουσιαστική σχέση και να διατηρήσουν τον ενθουσιασμό τους μεγαλώνοντας, έχοντας βάλει τα σωστά θεμέλια.

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας!!!